order generic cialis and cheap levitra online
buy Generic Stendra (Avanafil) onlineErectile Dysfunction buy levitrabuy Generic levitra online

Новини

Хобито на ПРОФИ : магазин Съседите-хранителни стоки от съседи за съседи

Голяма страст на собствениците на Профи винаги е била ...

РИГЛИ С ВИСОКО МНЕНИЕ ЗА ПРОФИ

Ригли България" изказа официално своята удовлетвореност от работата си ...

Христо Станев с почитна награда – Партньор и приятел на Гимел за 20-тия юбилей на компанията 2015

През месец януари 2015 година фирма „Гимел"АД отпразнува своят ...

от блога

Мърчандайзинг

Тенденции на пазара:

Ежегоден ръст в оборотите минаващи през веригите ; Навлизане на нови вериги и увеличаване броя на обектите им ; Агресивна конкурентна среда и органичено място за излагане ; Все по-големи проценти отстъпки,давани на веригите ; Все по-ниско ниво на обслужване ; Все повече пропуснатите продажби и т.н.

Изберете едно лесно и ефективно решение:

 

PROФI Мърчандайзинг

 

За да увеличим продажбите

 • Активно съдействие при изготвяне на заявка
 • По-голям дял от рафт и визуално надмощие, с цел спонтанни покупки за сметка на конкуренцията
 • Сведени до минимум пропуснати продажби
 • Контрол на наличностите
 • Анализ на обръщаемостта на продуктите
 • Присъствие на 100% от асортимента
 • Коректна и ясна обозначена цена
 • Приоритетен прием
 • Широка мрежа покритие и ежедневни посещения в обекта

 

За да съкратим разходите

 • Съкращава издръжката на собствен екип и автопарк
 • Пести време за контрол и администрация на служителите
 • Оптимизира маршрутите на търговския екип
 • Съкращава % мърчандайзинг заложен в договора на веригата
 • Съкращава брака
 • Изцяло признат счетоводно разход
 • Отложено плащане
 • Обслужване по време на всички празници, без заплащане на извънреден труд
 • Съкращава разход за отпуски и болнични на собствен екип

 

За да сме информирани

 • Ежедневна , най-актуалната информация директно от точката на продажба
 • Информация от пазара за конкурентите
 • Месечен репорт за възникнали възможност и проблеми в процеса на работа
 • Регистър с out-of-stock по обекти и артикули

 

За да постигнем ефективни промоактивности

  • Комуникация за месечния промо план
  • Адекватно завишаване на наличностите от промоартикулите
  • Грижа за допълнително излагане: втори точки,палетни зони,челни регали,стилажи,касови зони и др.
  • Предварително подсигуряване на необходимите наличности за дегустации и промоции

 

Оферта

 

 

1.Оперативна среща, на която се дефинират нуждите на клиента и рамката на търсената услуга

2.Входящ анализ от страна на ПРОФИ, с цел изготвяне на оптимален план за покритие

3.Представяне на оферта, която детайлно описва графици,честоти и обекти

4.Договор за мърчандайзинг услуги

5.Обиколка на обектите и залагане на мърчандайзинг стандарти


6.Продуктово обучение на екипа от мърчандайзери и супервайзори

7.Изпълнение


8.Изготвяне на месечен репорт


9.Работна среща, на която се отчитат резултатите от предходния месец и се дефинират цели за текущия период

10.Предвидени промоактивности и план за действие