ПРОФИ Мърчандайзинг ще открива представителство в Македония

Профи Мърчандайзинг“ планира да отвори офис в Скопие – градът с най-голямата концентрация на търговски обекти в Македония. Идеята възниква при среща на един от клиентите на „ПРОФИ“ с неговите македонски търговски партньори. Той обяснява на колегите си ползите от прехвърлянето на мърчандайзинга към външна компания, която професионално да извършва услугата. Резултатите от това са повишение на обротите му през канала на търговските вериги с 30% и съкращаване на разходите за собствен персонал. Македонските търговци споделят, че такъв тип услуга не се предлага при тях и инициират контакт с „Профи Мърчандайзинг“.

Rate this post