ПРОФИ Мърчандайзинг навлиза в традиционния пазар

През м.февруари, „Профи Мърчандайзинг” стартира нов проект за мърчандайзинг в традиционния пазар, обхващащ локални вериги и независими търговци. Проектът предвижда да покрие всички големи градове в страната.

  Компанията оперира вече четвърта година на пазара и предлага професионални мърчандайзинг услуги в големите международни вериги. Резултатите, които компанията постигна за клиентите си я превърнаха в един от лидерите в сегмента.

  Ето защо „Профи” стартира проект, който да прехвърли ефектите от мърчандайзинга в продажбите  и към традиционния пазар и да предложи аутсорсинг на тази услуга и там.

ПРОФИ Мърчандайзинг навлиза в традиционния пазар   Въпреки сериозната експанзия на веригите през последните години, неорганизираният пазар продължава да заема голяма пазарна ниша от продажбите на бързооборотни стоки. Мърчандайзингът там се явява свързващото звено между производител, дистрибутор, магазин и краен потребител.

   В традиционния пазар възможностите да се влияе на листинг, позиции на рафта и вторични излагания са много по-големи в сравнение с модерната търговия, където всичко това е централизирано и предварително регламентирано в обектите.

   „Профи” създаде нова репортинг система за мърчандайзинг в традиционен пазар, която ще измерва параметри като дял от категорията,  дял от рафта и нумерична дистрибуция. Крайната цел е с подобряване на тези параметри чрез мърчандайзинг да се постигнат ръстове в продажбите.

Rate this post